en | pl | hu | es | pt | cs | fr
de | nl | it | ro | tr | bg | ru
Připojení AS 24

Připojení AS 24

Číslo klientské smlouvy :
Uživatel* :
Heslo :

* Volitelné pole

OK

Kliknutím na tlačítko Připojit se prohlašujete, že jste se seznámili s Chartou uživatele webových stránek a že tuto Chartu akceptujete.

Pokud se přihlásíte svým identifikačním číslem, máte možnost přístupu na klientské webové stránky a ke službě InfoService, pokud ji máte předplacenou.

Charta uživatele stránek as24.com

Heslo je přísně osobní a důvěrné. Uživatel se zavazuje, že své heslo nevyzradí třetí straně. Uživatel odpovídá v souladu s touto smlouvou a s obecně platnými zákony za využití této karty jinou osobou, a to i v případě, že k takovémuto využití dojde bez vědomí oprávněného uživatele. Pokud dojde k neoprávněnému využití účtu, klientského čísla nebo hesla uživatele, zavazuje se uživatel k tomu, že o takové skutečnosti neprodleně vyrozumí společnost AS 24. Uživatel bere na vědomí, že společnost AS 24, její mateřské a dceřiné společnosti, její vedoucí pracovníci, zástupci ani jednatelé nenesou odpovědnost za jakékoli škody vyplývající z užití webových stránek společnosti AS 24.

Další