en | pl | hu | es | pt | cs | fr
de | nl | it | ro | tr | bg | ru
Połączenie AS 24

Połączenie AS 24

Numer klienta :
Uzytkownik* :
Hasło :

* Pole nieobowiazkowe

OK

Klikając na "Połącz się" deklarują Państwo, że zapoznali się i zaakceptowali zamieszczony obok Statut użytkownika.

Logując się, macie Państwo dostęp do Działu Klienta oraz do InfoService jeśli zaabonowali Państwo tę usługę.

Statut użytkownika as24.com

Hasło jest osobiste i absolutnie poufne. Użytkownik zobowiązuje się nie podawać innym osobom swojego hasła. Zgodnie z zasadami niniejszej umowy i przepisami prawa powszechnego użytkownik ponosi odpowiedzialność za czyny i zachowanie wszelkich osób korzystających z jego konta, nawet bez jego wiedzy. Użytkownik zobowiązuje się poinformować AS 24 tak szybko, jak to możliwe, o wszelkiego rodzaju oszustwach związanych z użytkowaniem jego konta, numeru umowy i kodu klienta. Użytkownik wyraża zgodę na zwolnienie AS 24, powiązanych z nią firm i filii, jej kierownictwa, agentów i pracowników z wszelkiej odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania ze strony internetowej AS 24.

Pokaż resztę